Bjäre som jag ser det...

...välkommen till min hemsidaHemsidan matas kontinuerligt med stoff som har anknytning till Bjäre och dess historia. Under rubriken ”Efterlysning” finns bilder, till vilka jag söker text. Har du information att lämna, skicka ett mejl om det till kalle@bjarenet.com.

Du är också välkommen att skicka eller lämna mig sådana gamla bjärebilder, som du anser bör finnas med i mitt arkiv. Hela detta bildarkiv kommer med tiden att överlämnas till det arkiv, som Båstads kommun ansvarar för tillsammans med Bjäre Härads Hembygdsförening. Innan överlämnandet sker skall dock så många bilder som möjligt förses med informerande text.Välkommen till bilder och berättelser från Bjäre. Kalle Eriksson