Bjäre som jag ser det...

... fortsättning


Välkommen till Nyhetsbrev nr 10

från Kalle Eriksson och Bjäreförlaget.

Ut över världen.
Det kan inte hjälpas. Även detta brev måste jag inleda med uppgiften om att skaran av mottagare av breven inte bara har blivit större. Den har fått allt större geografisk spridning. Det började med att personer med bjäreanknytning och bosatta på olika håll i landet hörde av sig och ville ha breven. Sedan har det blivit spridning ut över världen.: USA, Kanada, Australien, Kina, Hongkong, ... När det gäller USA har jag gissat, att det kan vara en spegling av den utvandringsvåg från Bjäre, som ägde rum för mer än ett sekel sedan. Nu vill ättlingarna hålla kontakt med fädernas hembygd. För spridningen över världen i övrigt har jag förmodat , att det kan vara en spegling av att många med bjäreanknytning arbetar och bor utomlands.

Hemsidan även på engelska
I tidigare Nyhetsbrev har jag antytt min förhoppning att få in text även på engelska. Nu har drömmen blivit verklighet. Dock ännu så länge i begränsad omfattning. De första texterna har lagts in. Mer kommer. Berätta gärna för vänner och bekanta i utlandet. Leta efter en brittisk flagga så hittar du lätt dessa texter under ”Bjäre som jag ser det…”.

Även Nyhetsbreven!?
Med tanke på de många läsarna i andra länder vore det förstås en dröm att göra även Nyhetsbreven tvåspråkiga. Men: T.v. får jag nog hoppas på att den som inte kan tillgodogöra sig den svenska texten gör som mina läsare i bl.a. New York: skickar brevet med epost till någon svensktalande i bekantskapskretsen och får det översatt!

Konfirmander i Förslöv
Peter C. Johnson i New York har skickat den konfirmationsbild, som du finner under ”Blogg” på hemsidan. Med på bilden finns Peters far, Hilmer, f. 1884 i Ranarp. Vilka är de övriga?. Skicka ev. uppgifter till E-mejl: kalle@bjarenet.com så vidarebefordrar jag till New York.

Maj – bussmånaden
Maj är bussutflykternas månad. Från olika håll i Sverige kommer grupperna för att uppleva Bjäre och dess många sevärdheter. Då och då får jag förfrågningar om att medverka som guide. Om det inte kolliderar med annat, brukar jag ställa upp. Det är bara trevligt och intressant att guida. Här finns ju så mycket att visa upp. Medan bussen rullar fram över halvön och ögat tjusas av landskapet och naturen, kan man förmedla bakgrundsinformation om vår historia, kultur, traditioner, näringsliv mm Det finns ju mycket att ösa ur!

Bilder till jubiléer.
Föreningar firar ibland jubileum. Ofta får jag förfrågningar om att ställa upp med gamla bilder om den jubilerande föreningen. Bilderna kan användas för bildspel, tryckning i bok eller på föreningens hemsida osv. När jag får sådana förfrågningar är jag glad över datorprogrammets sökfunktion och – förstås – att jag varit noggrann med att förse varje bild med de rätta sökorden. På ett ögonblick letar datorn upp alla bilder om den efterfrågande föreningen.

Bildtexter På tal om bildtexter: framöver väntar nu ett stort jobb på mig. Jag har överlämnat hela den icke-digitala delen av mitt bildarkiv ( ca 20 000 bilder) till kommunens arkiv. När bilderna scannats, skall jag förse var och en av dessa bilder med informerande text! Den digitala delen av mitt arkiv – även den med ca 20 000 bilder – har redan försetts med texter.

Bjäre Sommarland I förra brevet nämnde jag filmen Bjäre Sommarland, som jag – tillsammans med Börje Isaksson i Varan - gjorde omkring 1960. Filmen producerades med enkla medel. Inspelades dock i färg och försågs med speakertext och musik. Nu har ett halvt sekel gått sedan inspelningen gjordes. Filmen har nu blivit ett historiskt dokument. För våra familjers privata behov lät vi för en tid sedan föra över filmen till DVD. Ett fåtal extra ex. tillverkades. Är du intresserad, kontakta mig.

Arbetet med projekten
om bjärebygdens historia – som jag nämnt i tidigare brev - går vidare. Jag har fått påpekande om att på nytt nämna dem, så att den som ev. har information att lämna i ett sådant projekt kan höra av sig. Därför: här är några av de projekt som ligger i ”pipe-line” i hel- eller halvfärdigt skick. Hör gärna av dig om du har information att lämna.
• Bollklubben som stupade i kriget
• Ivar Kreugers närmaste man byggde drömvilla i Torekov.
• ”Ranarpsdikenas uppgräfning”.
• ”Utdikning af vattenskadade marker i Wejby”.
• Bjärebor berättar om Bjäre.
• Rebeller i V. Karup skapade medborgareklubb.
• Väder och oväder under historiens lopp.
• Det fanns alternativ till Italienska Vägen.
• ”Vid Svårta Le knöts många band”.
• Det var dans bort i vägen.
• Från utackordering till fattighus.
• När idrotten kom till Bjäre.
• ”Han römde te americka.”
• Här sjöng Povel, Ramel, Alice Babs och Evert Taube.

Återstår ”bara” frågan om på vilket sätt detta material – och allt det övriga - skall kunna göras tillgängligt för den intresserade allmänheten.

Kolla hemsidan Kolla även under rubriken Blogg när det gäller Efterlysningar av text till bilder. På denna plats kan du lätt skriva in dina ev. kommentarer. Här är några axplock av bilder som just nu ”ligger ute”: Klasskort från skolor i V. Karup, Torekov, Svenstorp, Böske, Vejbyslätt m.fl. Bilder från föreningsmöten Cementfabrik i V. Karup. Sven Edvin Salje på besök i Vejby,. Diverse ateljebilder på personer eller familjer mm. Leta gärna även under rubriken ”Efterlysningen”.

Bjäre-godis från Bjäreförlaget:
• Bilder av ett sekel i Bjäre. Bok 304 sidor
• Vår Bjäre historia i bild. Bok 336 sidor.
• Så blev Båstad tennis. Bok. 128 sidor.
• Edvin Bengtsson. Maskinist mekaniker, bergsprängare och fiolspelare. ( Ett fåtal ex.)
• Bjäre Sommarland. Film Finns på DVD (Ett fåtal ex)

För info om Bjäre-godis, priser mm v.g. kontakta undertecknad.

Till sist den vanliga uppmaningen:
Om du i fortsättningen inte vill ha mina Nyhetsbrev, v.g. meddela mig.

Vänligen

Kalle Eriksson
Bjäreförlaget
Hallavaravägen 102
269 91 Båstad

Tel. 0431-365332