Bjäre som jag ser det...


Efterlysningen

Det finns många bilder i mitt arkiv. De flesta är försedda med bildtext – men inte alla. Därför vänder jag mig nu till mina besökare på denna sida: Vet du något om någon av de följande bilderna? Jag vill gärna ha namn på eventuella personer på bilden, men även andra upplysningar. Plats. Årtal. Övrigt. Har du upplysningar att ge, skicka ett mejl med bildnummer och informationen genom att klicka på kalle@bjarenet.com

Bilder till vilka vi efterlyser information finns även under rubriken BLOGG. Där kan du enkelt klicka på Kommentar när du vill lämna upplysning om bilden


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

”Efterlysta bilder” som nu har fått text.
    Klicka här...

Här finner du bilder till vilka vi här på hemsidan bett våra besökare om hjälp med information om bilderna. De texter vi erhållit är placerade under respektive bild.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vem vet något om dessa krigshistoriska Bjärebygdsbor!?

Det kom ett brev med en bön om en efterlysning. Brevet kom från Anders Johansson, tidigare medarbetare i Dagens Nyheter. Nu – som han själv beskriver det - seniormedborgare, författare, frilanser och kulturarvsentreprenör. Anders arbetar med en bok som skall bli den tredje i en serie böcker med anknytning till de nordiska länderna under 2:a världskriget. Nu efterlyser Anders uppgifter om två personer med bjäreanknytning. Personerna var engagerade i att bryta Nazi-Tysklands blockad på Skagerack och Nordsjön. Eftersom efterlysningen känns angelägen och har anknytning till vår lokala historia, upplåter jag gärna utrymme på min hemsida. Jag kommer även att uppmärksamma efterlysningen i mina Nyhetsbrev. Ev. upplysningar kan skickas till mig – kalle@bjarenet.com - eller direkt till Anders. Hans adress finns i slutet av hans artikel.    Läs mer...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ett knippe bilder

Här ser du bilder av skilda slag. Gemensamt för bilderna är att de saknar text. Kolla bilderna. Du har kanske information att lämna. Skriv vad du vet – namn, plats, årtal, verksamhet, övrigt och skicka i ett mejl till – kalle@bjarenet.com. Glöm inte att ange bildens nr för resp. text.


Bildnummer:KE17970x

Ke17970. Tillkommande information 21 juni 2016: Övre raden: Rune Andersson, henry Eriksson. Nedre raden: Mildred Gustavsson. Inga Sjunnesson.


Bildnummer:KE41631x

Ke41631. Torget i Båstad skall få ny stensättning. Vi söker uppgift om årtal, namn på personerna mm.


Bildnummer:KE41607x

Ke41607. Kyrkskolan i Grevie. Vi söker uppgifter om årtal, namn på elever och lärare mm


Bildnummer:KE41605x

Ke41605. Singer symaskin ordnar sykurs i Grevie. Vilket år? Vilka är personerna.


Bildnummer:KE41602x

Ke41602. Några ungdomar – jag tror det är i Grevie med omnejd – har samlats vid ett bilvrak. Årtal? Namn på personerna?


Bildnummer:KE41505x

Ke41505. Arbetare hos N.P. Lundh i Grevie. Årtal? Namn på personerna?


Bildnummer:KE40850x

Ke40850. V. karups skola. Årtal? Namn på elever och lärare?


Bildnummer:KE40849x

Ke40849. V. Karups skola. Åtal?. Klasser? Namn?


Bildnummer:KE40848x

Ke40848. V. Karups skola. Åtal?. Klasser? Namn?


Bildnummer:KE39678x

Ke39678. Bilden är från Strandängsskolan i i Båstad läsåret 1989-90. Klassen som syns på bilden arbetade för tillfället med en teaterföreställning i vilken man tog upp problemen med mobbing. Under ledning av läraren Gun Wendelbo-Hansson arbetade man med detta på lektionerna i svenska. Man producerade även andra teaterföreställningar under elevernas högstadietid. Huvuddelen av klassen kom från V. Karup. Vissa elever från andra skolor tillkom i högstadiet. Uppgifterna har insänts av Malin Rosander, f. Fredriksson.


Bildnummer:KE41609x

Ke41609


Bildnummer:KE41604x

Ke41604


Bildnummer:KE41550x

Ke41550


Bildnummer:KE41496x

Ke41496


Bildnummer:KE41323x

Ke41323


Bildnummer:KE41406x

Ke41406


Bildnummer:KE39801x

Ke39801


Bildnummer:KE39885x

Ke39805


 Bildnummer:KE40223x

Ke40223


Bildnummer:KE40659x

Ke40659


Bildnummer:KE40660x

Ke40660


Bildnummer:KE40665x

Ke40665


Bildnummer:KE40674x

Ke40674


Bildnummer:KE40678x

Ke40678


Bildnummer:KE40688x

Ke40688


Bildnummer:KE40696x

Ke40696


Bildnummer:KE40704x

Ke40704


Bildnummer:KE40707x

Ke40707


Bildnummer:KE40715x

Ke40715


Bildnummer:KE39681x

Ke39681Bildnummer:KE39678x

Ke39678

Bilden är från Strandängsskolan i i Båstad läsåret 1989-90. Klassen som syns på bilden arbetade för tillfället med en teaterföreställning i vilken man tog upp problemen med mobbing. Under ledning av läraren Gun Wendelbo-Hansson arbetade man med detta på lektionerna i svenska. Man producerade även andra teaterföreställningar under elevernas högstadietid. Huvuddelen av klassen kom från V. Karup. Vissa elever från andra skolor tillkom i högstadiet. Uppgifterna har insänts av Malin Rosander, f. FredrikssonBildnummer:KE39677x

Ke39677


Bildnummer:KE39670x

Ke39670


Bildnummer:KE39671x

Ke39671


Bildnummer:KE39667x

Ke39667

Tillkommande information 21 juni 2016.

Julkonsert i Grevie kyrka med Margareta Hellberg som körledare: Bland personerna på bilden: Bertil Andersson, Lennart Holgersson, Gunder Jönsson, Kjell Johansson, Iris Andersson, Ulla-Gred Andersson, Ulla-Stina Andersson, Eva Jönsson, Mona-Lena Winstedt(?), Gun-Inger Nilsson, Inga Svensson, Ylva Heikenberg, Gullan Nicklasson,
Bildnummer:KE39666x

Ke39666

Tillkommande information 21 juni 2016: Möjligen från en sommarkonsert i Grevie kyrka. Troligen i början av 1980-talet. I övre raden finns bl.a.: Bertil Andersson, Sven Birgersson, Lennart Holgersson. Rad 2: bl.a.: Ulla-Gerd Johansson, Edgar Carlsson, Kjell Johansson, Åke Birgersson, Rune Williamsson, Gunder Jönsson. Främre raden bl.a. : Margareta Hellberg,, Ulla-Stina Andersson, Birgitta Birgersson, Gullan Nicklasson. Mona-Lisa Winstedt (?), Boel Pettersson. Gunborg Marcusson, Gun-Inger Nilsson.

 
Bildnummer:KE39660x

Ke39660


Bildnummer:KE39690x

Ke39690


Vi söker information om dessa bilder. Namn. Årtal. Plats. Övrigt. De första åtta bilderna har anknytning till V. Karup.

Bildnummer:Ke33938

Ke33938 Vilka är med på bilden?  Har du upplysningar att ge, skicka ett mejl med bildnummer och informationen genom att klicka på kalle@bjarenet.com


Bildnummer:Ke33939

Ke33939 Vilka är med på bilden?


Bildnummer:Ke33940

Ke33940 Vilka är med på bilden?


Bildnummer:Ke33941

Ke33941 Vilka är med på bilden?


Bildnummer:Ke33942

Ke33942 Vilka är med på bilden?


Bildnummer:Ke33946

Ke33946 Vilka är med på bilden?


Bildnummer:Ke33950

Ke33950 Vilka är med på bilden?


Bildnummer:KEe33952

Ke33952 Vilka är med på bilden?


Bildnummer:26147x

Ke26147x Vi söker upplysningar om denna bild. Skicka uppgifterna med e-post: kalle@bjarenet.com.
Glöm inte att ange bildens nummer.

Bildnummer:BK_Ke03349x

BK_Ke03349x Torekovs skola. Vi har fått in namnen på eleverna. Kommer att redovisas.

Bildnummer:BK_Ke03363x

BK_Ke03363x Torekovs skola. Vilka är barnen?

BÅSTAD

Bildnummer:BK_Ke04410x

BK_KE04410x Vilka är barnen?

Bildnummer:BK_Ke04412x

BK_KE04412x Vilka är barnen? Tacksam för din hjälp. Mejla till kalle@bjarenet.com. Glöm inte att ange bildens nummer.

Bildnummer:BK_Ke04420x

BK_KE04420x Känner du igen de som är på bilden?

Bildnummer:ebba_artmanx

Ebba Artman, i Förslöv vill gärna veta vilka personer som visas på den här bilden. Som en liten vägledning kan nämnas, att vi sannolikt rör oss i trakten av Vejby, Magnarp, Västra Ljungby eller trakterna där omkring. Du som har svaret – skicka gärna några rader med e-post till kalle@bjarenet.com


Bildnummer:20882

20882, Ännu en bild i arkivet som än så länge saknar text. En gissning kan vara att det är släktforskare som är samlade. Göran Hervén har lämnat uppgifter: Längst bak, iklädd glasögon ser vi Stig Edenfur. Han var lärare i bl.a. Strövelstorp. Hade stora kunskaper om Bjäre och dess historia, särskilt om Ö. Karup. Stig var en ivrig och skicklig släktforskare. Han är begravd på kyrkogården i M. Ljungby, berättar kyrkoherde Göran Hervén, som förrättade jordfästningen. Även Ingemar Olofsson har lämnat uppgifter om Stig Edenfur.
Bildnummer:20528

20528, En av arkivets många bilder av konfirmationsgrupper. Den har lämnats in till Loppisbutiken i Grevie. Som synes är det Förslövs kyrka som finns i bakgrunden.
Bildnummer:20092

20092, Cementfabrik i V. Karup. Intill den plats där det idag finns en ICA-butik (Lindströms) fanns på sin tid en tillverkning av cementrör. Vi vill gärna veta mera om den verksamheten. Under vilka år pågick den? Vilken omfattning? Övrigt?
Bildnummer:06029

06029, Två unga damer från Bjäre har gått till fotografen för att få en ateljebild av sig själva. Vilka är damerna?
Bildnummer:06032

06032, Familjen har gått till fotografen för en familjebild. Koncentrationen är stark hos alla – av ansiktsuttrycken att döma.
Bildnummer:06237

06237, En härlig bild från tennisens värld. Den har tagits vid ”Kids day” i samband med Swedish Open för inte så länge sedan. Framför allt är det nu fotografens namn jag är på jakt efter.
Bildnummer:14397

14397, I arkivet finns många s.k. mönstringsbilder. De allra flesta har nu fått kompletta bildtexter – tack vare hjälp från intresserade bjärebor. Här är en bild, som dock ännu saknar komplett text. De här unga männen är födda 1897. När de nu som 20-åringar är samlade till mönstring, är det sålunda 1917. 1:a världskriget pågår. Missväxtens och nödens år. Vilka är männen?
Bildnummer:17794

17794, En grupp unga damer, som går på matlagningskurs i Hallavara skola. I våra dagar skulle det förmodligen kallats kockskola eller något liknande. Bilden har lämnats in av Karin Gunnarsson i Ingelstorp. Vet du namnet på någon eller några av flickorna?
Bildnummer:19772

19772, En bild som helt saknar text. Vem? Vad? När? Vill gärna veta mera om denna komplicerade maskin.


Bildnummer:19790

19790, Konfirmationsjubileum.
Uppgifter från Ingemar Olofsson: Mellersta raden: Nr 3 fr.v.: Bertil Svensson, Förslöv. Nr 4: Valfrid Pettersson, Ranarp, Förslöv.


Bildnummer:04571

04571, Läktaren på Båstads tennisstadion är här befolkad av enbart poliser. Inne på centercourten spelas tennis. DC-match Sverige-Chile. Året är 1975. Samtidigt pågår en stor demonstration på torget i Båstad, inte långt från tennisstadion. Den här gången gäller Efterlysningen ”bara” namnet på fotografen till bilden. Tyvärr saknas uppgift på originalet. Bildens ägare – dvs fotografen - får gärna höra av sig.
Bildnummer:04935

04935, Två män från Bjäre under mycket tidigt 1900-talet. Kanske ännu tidigare, av bilden att döma. Vilka är de?


Bildnummer:06027

06027, Vilka är det vi ser på bröllopsbilden?


Bildnummer:17373

17373, Från bjärefotbollens spädbarnsålder. Ungdomar i V. Karup spelar fotboll på en äng på Berget och har nu ställt upp för fotografen. Vi tror att bilen kan vara från omkring 1920. Vilka är personerna? Vi har fått uppgifter om två av spelarna. Längst t.v. står Gustav Adolf Dahlin och längst t.h. står en ung Åke Sjöstrand. Nu väntar vi på namnen på de övriga.Bildnummer:18676

18676, I bildarkivet finns många bilder av skolklasser. Det här är en av de få bilder i arkivet som är från Vejby. Det är Elly Karlsson, vars make gick i skola i vejbyslätt, som lämnat in bilden.Bildnummer:18678

18678, Ett gäng unga velocipedryttare i Bjäre, som gått till fotografen för att bli plåtade tillsammans med sina cyklar. Vilka är dessa unga män?Bildnummer:18680

18680, Några bjärebor har gått till fotografen för att bli förevigade på en ateljébild. Vi saknar namn på vissa personer på bilden. Som vägledning kan jag nämna att damen som sitter i mitten heter Justina. Hon gifte sig senare med Nils P. Svensson i Svenstad och blev mor till en dotter som döptes till Birgit. Birgit Nilsson!Bildnummer:18695

18695, En av de bilder som jag fått låna av fotograf Hans Sölling i Båstad men som saknar text.