Bjäre som jag ser det...

... fortsättning


Som synes fanns det inga hämningar när det gällde att beskriva de nyttiga effekterna av en vistelse i Båstad. Men det var inte nog med alla de medicinska underverken. I broschyrerna från den tiden lyfte man även fram idyllen, hygienen, naturskönheten och det sociala livet.

Så här låter det i en broschyr från 1906:
-Ur hygienisk synpunkt erbjuder Båstad stora fördelar. Främst torde få sättas dess läge på Åsens sluttning mot havet och dess grund af grus och sand, hvilka göra, att vägar och promenader snart äro torra, äfven efter ihållande regn. Vattenledningsförhållandena äro numera så väl ordnade, att tillgången på godt dricksvatten, fritt från föroreningar, är betryggadt under alla omständigheter. Stösta vikt lägges vid snygghet och renlighet inom samhället. Sjukligheten är därför också minimal och dödlighetssiffran ovanligt låg.
Läs mera om badorten Båstad i början av 1900-talet i följande böcker:

Så blev Båstad tennis.
Bilder av ett sekel i Båstad
Vår bjärehistoria i bild. (utkommer 2011).