Bjäre som jag ser det...

... fortsättning

Här hittar du bilder som tidigare varit placerade under ”Efterlysningen”.
Tack vare intresserade och kunniga besökare på hemsidan har vi nu fått information om bilderna, som därmed har fått ännu större värde som historiska dokument.
Om du vill kommentera eller komplettera texterna är du välkommen att skicka mail om detta till kalle@bjarenet.com
Varmt tack!

Bildnummer:KE39778x

Ke39778

Svenstads skola, läsåret 1966-67.
Stående fr.v.: Berit Pålsson, lärarinnan Nora Magnusson, Tony Johansson, Bo-Staffan Maltesson, Pia Magnusson, Eva Henrysson, Yvonne Nilsson, Lotta Holmström (?), Lisbeth Lundblad, Lisbeth Norvidsson, Irene Nilsson. Sittande fr.v. framifrån: Rad 1: Ingrid Arvidsson, Björn Hilmersson. Rad 2: Tobias Nilsson, Ingegerd Jansson, Paul Pålsson, Håkan Nilsson. Rad 3: Barbro Pettersson,, Kristina Pålsson, Lisbet Arvidsson, Mona Nilsson, Gunnel Johnsson.
Namnuppgifterna har lämnats av Bodil Svensson.

TOREKOV

Bildnummer:Ke21622x

Ke21622 Sandlyckeskolan i Torekov 1958-59. Elever, födda 1946-47
Uppgifter från Lena Nilsson via John Henrysson.
Bakre raden fr.v.: Jan-Erik Lundblad, lärare, Conny Magnusson, Tomas Olsson, Jörgen Nilsson, Bengt Immelgård, Tom Olsson, Lars Nilsson, Claes Stenfell. Bengt Karlsson, Lennart Persson, Birger Forsbrant, Clas-Göran Jönsson Mittraden: Björn Toremalm, Ingvar Larsson, Inga Nilsson, Lena Nilsson, Annika Leandersson, Gun Johnsson, Tora Toral, Gun Gottfridsson, Birgitta Jönsson, Lisbeth Svensson, Håkan Söderman, Hugo Gottfridsson, Lars Hjalmarsson. Främre raden: Yrsa Toral, Alice Birgersson, Britt Paulsson, Lillemor Berggren, Monica Fredriksson, Kerstin Lindström, Britt –Marie Ekensten, Eivor Stefansson, Barbro Eriksson, Lisbeth Holmberg, Annika Johnsson. John Henrysson meddelar, januari 2015, att minst följande personer har avlidit. Conny Magnusson 1946-2005, Jörgen Nilsson 1946-1963 (Omkom till sjöss.), Claes-Göran Jönsson 1946-2012, Lars Bertil Kenneth Hjalmarsson 1946-2012, Alice Birgersson 1947-2011, Eivor Stefansson 1947-1972

Bildnummer:Ke21624x

Ke21624 Sandlyckeskolan i Torekov. Elever födda 1947-48. Foto läsåret 1959-60. Uppgifterna har lämnats av Ingmar Stefansson via Jarl Henrysson Bakre raden fr.v.: Jan Erik Lundblad, lärare, Per Erik Holmberg, Mikael Kullenberg, Bendt Carlsson, Birger Forsbrandt, Ingvar larsson, Håkan Söderman, Bengt karlsson, Staffan Nilsson, Jenrik Jorlén. Mittraden: Ingmar Stefansson, Börje Jönsson, Sven Birgersson, Björn Toremalm, Anita Resenberg, Yrsa Toral, Monika Fredriksson, Gun Gottfridsson, Annika Leandersson, Margareta Hjalmarsson, Hugo Gottfridsson. Främre raden: Maj-Lis Fredriksson, Karin Nilsson, Eivor Stefansson, Kerstin Lindström, Zenta Larsson, Alice Birgersson, Britt Paulsson, Lillemor Berggren, Annika Johnsson.

Bildnummer:BK_Ke21627x

Ke21627 Torekovs skola. Vilka är barnen? Efterlysningen har gett resultat. Vi har fått in namn från flera personer. Bland dessa Inga Andersson(Birgersson), Lisbeth Svensson (Larsson) och Birgitta Jönsson. Här är alla namnen: (Har du synpunkter eller kompletterande information, skriv till kalle@bjarenet.com) Övre raden fr.v.: Namnuppgifter har lämnats av flera personer via Jarl Henrysson Övre raden fr.v.: Jan- Erik Lundblad, lärare, Kurt Nilsson, Roy Mårtensson, Staffan Toremalm, Anders Karlsson, Ingmar Jönsson, Bo Persson, Krister Jönsson. Mittraden: Gun Boström, Marita Larsson, Siv Strömberg, Kerstin Johansson, Ulla-Britt Johansson, Inga Birgersson, Anita Lindström, Lisbeth Larsson, Kenneth Silwander. Främre raden: Berit Johansson, Gunnel Nilsson, Gerd Olsson, Siv Holmström, Ulla Vennerberg, Monica Håkansson, Hjördis Lennartsson.
John Henrysson har i januari 2015 meddelat att minst följande personer har avlidit: Kenneth Silvandersson 1943-2005, Ulla-Britt Johansson, g. Malmberg. 1942-2002, Monika Håkansson 1942-2002.

Bildnummer:04538

04538, En hel flock av skutor i Torekovs hamn. Seglen är hissade! Varför? Eftersom jag är långt ifrån expert på segelfartyg har jag frågat personer som vet bättre. Har fått olika svar. Nu vill jag gärna få ditt svar. Jarl Henrysson har framfört teorin att det helt enkelt är ett inslag i ett pågående midsommarfirande. i Torekov. Han vill gärna veta om det kan finnas andra teorier bakom de hissade seglen inne i hamnen.


Bildnummer:19765

19765, Texten på originalets sida säger att detta är skolkamrater som träffats för att fira 50-årsjubileum. Vi efterlyser namnen, årtal, skola samt – som vanligt – gärna personliga minnen.


Bildnummer:19841

19841, F.d. konfirmander i V. Karup har samlats till jubileum. Inger Eriksson i Ramsjö har bidragit med några av namnen: Översta raden: 1. …Haraldsson, nr 6 Bertil Stefansson. Mittraden: nr 1: Vera Gustafsson. nr 4: Marianne Lundström.
Hasse Lindström Glimminge, V. Karup har lämnat följande uppgifter: Övre raden. Nr 1) Holger Haraldsson, Sinarp, 2) Bror Nilsson, Svenstad, 3) Uno Pettersson, Påarp, 6) Gunnar Larsson, Grevie, 7) Rune Joelsson, Ängelholm, 8) Nils-Erik Jönsson, Drängstorp, Mellersta raden: 1) Vera Gustavsson, V. Karup, 4) Marianne Lundström Slättaröd, 6) Emmy Stefansson, Elestorp. Främre raden: 1) Malte Nicklasson, V. Karup 2) Astrid Johansson, 6) Valborg Svantesson, Ramsjö, 7) Gertrud Green, Påarp, 9) Berta Bergman, V. Karup


Bildnummer:06038

06038, En trygg bonde i Bjäre. Bilden fick jag för flera år sedan låna av Kurt Nilsson i Stora Hult. Det är sannolikt i den delen av Bjäre vi skall leta för att få namnet på personen.
Bildnummer:20093

20093, Bilden är från 1929 och visar arbetarna som höll på med att skapa Båstads golfbana. Här har de tagit en fotopaus i en bunker. Golfbanan invigdes något år senare av kronprins Gustaf Adolf. Vilka är arbetarna. Vi söker även efter personliga minnen från arbetena med golfbanan.
Bildnummer:19792

19792, Konfirmationsjubileum i V. Karup. Kyrkoherde Harry Lundqvist. Övriga? År? Inger Eriksson i Ramsjö har identifierat några av personerna på bilden och inbjuder nu andra att fylla på med fler. Bl.a. följande personer finns med på bilden: Hugo Ramhov, Jerker Norvidsson, Arne Sjöstrand, Gunvor Sebelius, Inga-Lisa Strand, Britta f. Högman, Martha Stefansson, Elsa Johansson. Eftersom de jubilerande inte ställt upp på raka led är det OK att enbart ange namn på personer som finns med på bilden.
Hasse Lindström i Glimminge, V. Karup har lämnat följande uppgifter: Fr.v. 1). Harry Lundqvist, V. Karup, kyrkoherde, 2) Vera Karlsson, Påarp, 4) Inga Pettersson, Påarp,5) Elsa Johansson, Troentorp, 6) Martha Stefansson, V.Karup, 9) Elsie Pettersson, Ranarp, 11) Inga-LisA Strand, Slättaröd, 13) Jan Silwer Hånarp, 14) Gunvor Sebelius, Ängalag, 15) Arne Sjöstrand, Ängelholm, 18) Egon Hansson, Glimminge, Wiggo Baltzarsson, Torekov, 20) Jerker Norvidsson, Boarp, Hugo Ramhov, Ramsjö
Bildnummer:11396

11396, Ännu en ateljebild. Två män och en hund. Ateljefotograferna vid den här tiden anstränger sig verkligen att försöka variera och regissera. Christel Lindström har identifierat personerna: Den stående är Edvard Lindström, f. 1878 och den sittande är Gustaf Holmström, f. 1880.Bildnummer:11381

04571, Två unga damer från Bjäre som vi saknar namn på.
Hasse Lindström har lämnat uppgifter om de båda damerna. T.v. Damerna är de båda systrarna Hulda (t.v.) och Effie Lindström. Hulda gifte sig med tiden med Edvard Lindström och kunde därmed behålla sitt efternamn. Effie gifte sig mad Paulus Jansson i Ramsjö och blev därmed Effie Jansson. Tilläggas kan att Hulda är Hasse Lindströms farmor. Lästips: I Bjärebygden 2009 berättar Birgitta Jansson intressant och gripande om de båda systrarna Hulda och Effie och deras levnadsöden under den stora emigrationsvågens tid. Effie är Birgittas farmor.
Bildnummer:20881

20881, En av de bilder som helt saknar text. Ändå är den som synes inte särskilt gammal.
Från Birgitta Thronée i Ramsjö har följande uppgifter kommit: Bilden visar Ung Företagsamhets ”Kräm Fräs” i Ängelholm. Man sysslade med recept. Bl.a. utgavs ”Gårdsrecept från Bjäre. Personerna: Linda Berndtsson, Josefine Eriksson, Pernilla Gunnarsson, Robin Hylander, Mattias Larsson, Charlotte Nekander, Charlotta Persson.
Bildnummer:19766

19766, Förslövs hornmusikkår. Bilden har varit ute på efterlysning och följande information har kommit:
Lennart Andersson, som själv är med på bilden, har lämnat följande information: Fr.v. med bastrumma: Lennart Andersson. Därefter: Med Esskornett: och iförd basker: Hugo Andersson, B-kornett och iförd taxi-mössa: Edvin Andersson, Althorn: Anna Österlind., Okänd, bastuba i svart hatt: Erik Nilsson. Det kan tilläggas att Edvin Andersson är den som under många år drev dansstället mm, Åselid i Förslöv. Även Rune Martinsson har lämnat information om bilden.
Bildnummer:18714

18714, Stenhuggare i Förslöv. En av de bilder jag lånat från arkivet hos Förslövs socken förr och nu. Stenhuggarna är fr.v.: Karl Nilsson, Albert Strömberg och Janne Svensson. Esbjörn Hederström i Förslöv har lämnat följande kompletterande information: Bilden är från Bengt Holmbergs stenhuggeri, beläget vid Vistorpsvägen i Förslöv. Stenhuggeriet levde kvar till omkr. 1950. Bengt Holmberg var f.ö. bror till Herman Holmberg, som startade Förslövs Toffelfabrik 1908. Bilden finns hos Föreningen Förslövs socken förr och nu.Bildnummer:18716

18716, Esbjörn Hederström i Förslöv har lämnat följande uppgifter: Bilden visar Per Pålssons stärkelsefabrik, belägen i Slammarp, nära Thure Karlssons gård, Flickebäck. Per hade varit i Amerika, där han hade lärt sig att utvinna stärkelse. Företaget gick dock i konkurs.
Personerna fr.v.: Per Pålsson, ägare, Johannes Pålsson, Segelstorp, Karl Bengtsson, Vantinge, Karl Gudmundsson, Karstorp, Arvid Gudmundsson, Karstorp, Robert Ahlgren, Vantinge, Axel Pettersson, Förslöv, Johannes Nilsson, arbetsledare från Småland. Bilden finns hos Föreningen Förslövs Socken förr och nu.Bildnummer:11387

11387, 5 unga män – som enligt uppgift skall vara från Bjäre – har åkt till Helsingborg för att bli fotograferade. Vilka är de? Vilket samband har de med varandra? Nu har vi fått kompletta uppgifter om bilden från Christel Lindström: Bilden visar fem ynglingar från Glimminge i V. Karups socken – alla bondsöner. Stående fr.v.: Martin Petersson, f. 1875, Edvard Lindström, f. 1878, Fredrik Holmström (troligen), f. 1883. Sittande: Troligen någon av bröderna Hjalmar, f. 1880 eller David, f.1883 Johansson eller Nilsson, boende på Bos gård. Sittande t.h. Karl Holmström, född 1878. Christel lämnar kompletterande uppgifter: Edvard Lindström åkte till Amerika 1901 men återvände. Dog redan 1919. Även Hjalmar åkte till Amerika och hade då tagit namnet Strejfert. Christel hälsar att hon skulle tycka det vore roligt, om någon besökare på hemsida kunde hjälpa till att räta ut de återstående frågetecknen.Bildnummer:19840

19840, En av arkivets många bilder av jubilerande skolkamrater. Hans Lindström har bidragit med samtliga namn i gruppen. Dessutom information i övrigt. Här kommer Hasses uppgifter: Det är den första klassen i Båstads Yrkesskolas satsning på en linje för Kontor och handel, läsåret 1962-63. Jag gick själv i klassen men fick sluta någon vecka för tidigt på grund av militärtjänstgöring. Stående fr.v.: Monica Ekerlund, Gunilla Johansson, Sol-Britt Fredin, Ing-Britt Nilsson, Gert-Håkan Ericsson, Erling Thell, Hans Wittheim, Inga-Lena Santesson, Monica Karlsson, Gudrun Lindström, Ulla Mauritzon. Sittande: Gun Eskilsson, Tuttan Bertilsson, Anne Gudmundsson, Bengt-O. Samson, (rektor), Kate Persson (lärare i engelska), Ing-Britt Thuresson, Margareta Pihlgren, Inga-Britt Wilhelmsson. Hasse tror att kortet togs inför en skolresa till Paris – en resa som Hasse själv missade.Bildnummer:18701

18701, Ännu en bild med en dansorkester som vi saknar text till.
Nu har dock text inkommit - från Esbjörn Hederström i Förslöv. Det är Tydells orkester, som på bilden spelar i Mäsinge Dansehus. Namnen på musikanterna: Fr.v. Artur Tydell, Hugo Andersson (Åselid), Karl Tydell, Uno Larsson,Bildnummer:18703

18703, En dansorkester i Bjäre. Många har hört av sig om den här bilden, bl.a. några av orkestermedlemmarna.
Här är namnen fr.v.: Kjell Folkesson, flöjt, Kjell-Erik Johansson, fiol, Lars Rune Martinsson, trummor, Ingmar Pålsson, dragspel. Tilläggas kan, att Kjell Folkesson spelade i vanliga fall trumpet och Kjell-Erik spelade även trombon. Orkestern fanns under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet.Bildnummer:18707

18707, En familj i Bjäre. Men vilken? Vilka är personerna. Bilden lånad från arkivet hos Förslövs socken förr och nu.
Nu har vi fått information – även denna gång från Esbjörn Hederström. ”Förslövs Kemikalieaffär, som fanns vid mejeriplatsen i Förslöv. Huset var från början ett torp under Åkagården i Vistorp. Den förste kemikaliehandlaren Per Bergström med familj. Bild från början av 1900-talet. Per Bergström var född 1846. Karolina Jeppsdotter var född 1850.
Deras barn var: Yngve Ernfrid f. 1895, Sofia Bernhardina f. 1890, Hjalmar Bernhard f. 1888, Hulda Josefina f. 1891, Signe f. 1886, Arvid Leonard f. 1878. Kemikalieaffären bestod ända in på 1980-talet.Bildnummer:18713

18713, Ännu en bild som helt saknar text. Känner du igen detta hus med sin fina snickarglädje. Berätta gärna.
Esbjörn Hederström i Förslöv har nu meddelat, att den här fina byggnaden med all sin snickarglädje hette ”Alunda” och låg i Förslöv på den plats där Förslövs Bygdegård nu finns. Bilden torde vara från omkring år 1900.
Inga Neander, Förslöv, med egna minnen från det här huset, ”Villa Alunda”, har lämnat information och lovat att återkomma med ytterligare. Det är familjen Rangström som sitter på gräsmattan framför huset. Flaggan som syns på bilden är den s.k. unionsflaggan. Det innebär, att bilden har tagits före 1905. Nu har byggnaden ett helt annat utseende, annan form och en annan uppgift: Förslövs Bygdegård. Även Irene Ebbesson och Esbjörn Hederström, båda tillhörande ledningen i Föreningen Förslövs socken förr och nu, har lämnat uppgifter om Villa Alunda. Bilden finns hos nämnda förening. Vi återkommer sålunda med mer info om detta vackra hus.Bildnummer:18806

18806, V. Karups småskola, sannolikt på 1920-talet. Följande uppgifter har nu kommit från Curt Johnsson i Röstånga. Han har rötter i V. Karup. Stående fr.v. Elsa bengtsson samt lärarinnan Clara Hintze. Rad 1 fr.v.: Brita Karlsson, Elsa Nilsson, Möllare karls Signe i Glimminge, Erik Nilsson, Per ”Puda” Pålsson, Dagny……, Ingrid Ottosson. Rad 2: Asta Ottosson på Körnare, syster till Ingrid, Elsa Pålsson, Astrid Wilhelmsson, Sven Pettersson, Rut Lindström, Ada Gudmundsson, Harriet Lindström, Emmy Gottfridsson, Rad 3: Ethel Gudmundsson, Kjell Pettersson, Anna Johnsson, Åke Niklasson, Rut Johansson, Linnea Johansson. Rad 4: Henrik Bengtsson, Helge Pettersson, Greta Jansson, Greta Pålsson,(fosterbarn hos fjärdingsmannen i V. Karup). Stående: Rut……, Helge Nilsson, Åke Lindström, Filip Robertsson, Walter Nilsson, Sven Johansson, Sture Bengtsson och Nils Möller.
Från Christel Lindström har jag fått följande redovisning: 1:a bänkraden fr.v.: Brita Karlsson, Margot Pettersson, Elsa Nilsson, Signe Nilsson, Erik Nilsson, Per Pålsson, Dagny Linde, Ingrid Ottoson. 2:a raden: Asta Ottosson, Elsa Pålsson, Astrid Vilhelmsson, Sven Pettersson, Rut Lindström, Ada Gudmundsson, Harriet Lindström, Emmy Gottfridsson 3:e raden: Ethel Gudmundsson, Kjell Pettersson, Anna Johnsson, Rut Johansson, Linnea Johansson, Greta Jansson, Greta Pålsson 4:e raden: Åke Niklasson, Filip Robertsson, Henrik Bengtsson, Helge Pettersson. Stående i hörnet t.v: Rut Nilsson, Helge Nilsson, Åke Lindström. Stående längst bak fr.v.: Valter Nilsson, Sven Johansson(ev. Sven Persson) Nils Möller. Christel har även redovisat födelseår och hemort för personerna. Uppgifterna har införts i bildarkivet.Bildnummer:18717

18717, Ljunggrens Bageri i Förslöv. Bild som lånats av Förslövs socken förr och nu. Vilka är personerna? Även övriga upplysningar kring bilden välkomnas.
En av hemsidans besökare har hört av sig ang. bilden. Vederbörande menar, att den lilla flickan bör vara Britt Ljunggren och damen t.v. Signe Svensson. Damen t.h. bör vara fru Ljunggren. Du som ev. har ytterligare information om bilden är välkommen att kontakta mig.Följande bilder, som varit ute på efterlysning, har – tack vare intresserade besökare på hemsidan – fått sin text.

Dessa texter kommer att införas efterhand.

Bildnummer:KE30331x

30331. V. Karups skola. Lärare i samtliga fall är Ellen Lundell. Vilka är eleverna? Tacksam för din hjälp. Mejla till kalle@bjarenet.com. Glöm inte att ange bildens nummer.


Bildnummer:KE30332x

30332 V. Karups skola. Vilka är eleverna?

Bildnummer:KE30333x

30333 V. Karups skola. Vilka är eleverna?

Bildnummer:KE30655x

30655 V. Karups skola. Vilka är eleverna?

Bildnummer:KE30656x

30656 V. Karups skola. Vilka är eleverna?

Bildnummer:KE30657x

30657 V. Karups skola. Vilka är eleverna?