Bjäre som jag ser det...

... fortsättning

Sedan har det fortsatt. Under arbetet med boken Bilder av ett sekel i Bjäre, som utkom 2008, fick jag nya exempel på detta intresse. När sedan boken utkom, intensifierades kontakterna. Många ville lämna gamla bildsamlingar för att bilderna skulle bli bevarade för framtiden.

Ny bok på gång
Inom kort är nu en ny bok om Bjäre - baserad på den dokumentära bilden - klar att utges. Bokens titel: ”Vår Bjärehistoria i bild”. Ordet vår är viktigt . Med det vill jag betona, att vi är många som är med och skapar bilden av Bjäre. Många har skickat in bilder och lämnat bidrag till bildtexterna.
Jag fortsätter att ta emot bilder för att skanna, skriva texter och lägga in i det stora och snabbt växande arkivet i datorn.