Bjäre som jag ser det...

... fortsättning

Bilden
är det huvudsakliga ”verktyget” i denna skildring av Bjäre under dessa 100 år. I boken möter vi många bjärebor. Vi möter dem i arbete och på fritiden, i skolan, föreningslivet, kulturen, idrotten, på kalaset eller utflykten m.fl. sammanhang. Genomgående är det förändringen som står i centrum. Från slagan på logen till den moderna skördetröskan. Från hantverk till moderna industrier. Från många små skolor till några få. Från flera små kommuner till en större. Från ”ajnahemmagille” till discodans. Från ojämna bollplaner till moderna idrottsplatser. Osv.

Förändringar inom en sektor har ofta påverkat flera andra: Med bilen vidgades världen. Vi kunde förflytta oss snabbare och längre. Våra köpvanor ändrades. Delar av lanthandeln slogs ut. Med moderna maskiner kunde varorna produceras snabbare och billigare. Att lappa och laga blev inte längre lönsamt. Flera hantverk slogs ut. Med radio och senare TV vidgades världen. Dessa media förmedlade inte enbart information och underhållning utan i också värderingar. Från att det under början av seklet var den egna byn, eller socknen, som var den omvärld, som man intresserade sig för, blev det vid seklets slut en hels världs information, som flödade över människorna i allt snabbare takt. Barnen har naturligt nog en roll i flera kapitel, men de har dessutom fått ett eget kapitel ”Barnens århundrade”. Till och med vädret och ovädret - har fått ett eget kapitel!

Stort bildarkiv.
Under hela mitt vuxna liv har kameran varit en ständig följeslagare vid strövtåg i Bjäre och vid olika aktiviteter i bygden. Från början omedvetet, men senare medvetet, har jag haft en strävan att dokumentera. Under årens lopp har detta privata bildarkiv vuxit betydligt. Det var när jag som pensionär fick tillfälle att gå på upptäcktsfärd i mitt arkiv som jag började fundera kring, hur man skulle kunna göra denna bildskatt tillgänglig för fler. Flera idéer föddes. Boken blev en av dessa.

Med boken vill jag lyfta fram den fotografiska bilden som historiskt dokument. Samtidigt är boken en hyllning till bjärebygden och dess historia. Även om bildarkivet var stort redan vid arbetets start, upptäckte jag, att det fanns luckor. Därför tog jag kontakter med såväl enskilda personer som grupper och föreningar. Vilket gensvar det blev! Alla var positiva och ville hjälpa till. Ett tillskott på tusentals bilder blev det när fotograf Hans Karlsson i Förslöv överlämnade en stor del av sitt väldiga bildarkiv till mig och bad mig ta hand om det. Något som jag gjorde med glädje.

Några exempel på kapitelrubriker:
• Vid 1900-talets början.
• Fattigdomen.
• Ett arbetsliv i förändring.
• Tekniken förändrade ”allt”.
• I Bjäre är havet alltid nära (fiske och sjöfart).
• Från flera kommuner till en.
• Skola i ständig förändring.
• Från fåtalssport till bred folkrörelse (idrotten).
• Fritid och fest.
• På tröskeln till ett nytt sekel.
• ”Jorden vi ärvde.”

Varje kapitel inleds med en kortfattad allmän text. I övrigt är det bilderna som talar. Mängden material har gjort, att boken blivit mera omfångsrik än vad som ursprungligen var tänkt. Nu blev det inte mindre än 304 sidor.
Mer om boken...

Kalle Eriksson