Bjäre som jag ser det...

... fortsättning


Bildnummer:11053

På bilden ser vi en familj bestående av två föräldrar och alla deras barn. Sannolikt har de samlats för att fira någon eller något. Familjen bodde i Fasalt i Örkelljunga.
Nu har Ebba Artman i Förslöv gjort en hel ”släktsaga” med utgångspunkt från den här familjen. Den släktsagan vill jag gärna förmedla till hemsidans besökare:

Sittande i mitten ser vi makarna Bengt Petter Pålsson (1854-1924) och Beata f. Kristiansson ( 1859-1925). Bengt Petter var åbo på en liten gård i Fasalt i Örkelljunga. Han var även böckrare, dvs tillverkade laggkärl av olika slag. Beata, hans hustru, fick arbeta hårt för att allt skulle gå runt för den stora familjen.

Så till barnen. Stående fr.v.:
Selma Bengtsson (1882-1960) Hon var trotjänare hos Janne Lönner i Jönköping.
Hulda, gift Tuvesson(1892-1965). Ägde tillsammans med maken Edvin en gård i Bolestad, Källna.
Carl Bengtsson (1886-1972). Carl och hans hustru, Anna, ägde en gård i Drakabygget.
Josef Bengtsson (1899-1965). Han och hans hustru, Vera, övertog hemmet i Fasalt, där de även drev ett sommarpensionat under många år.
Viktor Bengtsson (1888-1964). Ägde tillsammans med hustrun Ruth en gård i Drakabygget.
Ester, gift Andersson (1894-1983). Esters man, Alfred, var urmakare i Skepparkroken, Munka Ljungby och Hjärnarp.
Ida, gift Granqvist (1897-1980). Ida drev cafe- och restaurangrörelse i Åhus. Hennes man, Tage, var toffelmakare.

Främre raden:
Anna Bengtsson (1890-1964). Var hemmadotter. Bodde ofta hos syskon.
Judit Jönsson (1902-1968). Hade en 15-öresbasar i M. Ljungby innan hon gifte sig med skomakare Ferdinand Jönsson 1946.

Sittande t.h. om föräldrarna:
Rut Bengtsson (1904-1996) Arbetade på många platser. Hade ett slitsamt liv. Hon blev äldst av barnen, 92 år.
Emma, gift Hansson (1884-1955) var sömmerska. Bodde först i Boalt och sedan i Drakabygget.

Ebba Artman, som sålunda har lämnat uppgifterna, är dotterdotter till Bengt Petter och Beata – dotter till Ester – förmodar , att bilden är från 1914 och att familjen är samlad för att fira mor Beatas 55-årsdag. Vid det laget var Bengt Petter i det närmaste 60 år. Yngsta dottern, Rut, var då 10 år och den näst yngsta, Judit, var 12 år. För Bengt Petter och Beata var livet en ständig kamp för brödfödan, berättar Ebba Artman. Föräldrarna kännetecknades också av en varm gudstro. Släkten är stor nu, berättar Ebba. Tre gånger har man arrangerat släktträff. 1990 fanns det i rakt nedstigande led 199 ättlingar. Av 41 barnbarn var år 2011 fortfarande 26 i livet.