Bjäre som jag ser det...

... fortsättning

Förbjud ”den där kvinnans bok”
Författaren och skolföreståndarinnan Elsa Carlsson har i en bok berättat om den uppståndelse, som boken ”Nils Holgerssons underbara resa” på sin tid väckte, när den infördes i skolorna. I ett småländskt industrisamhälle lovade en riksdagsmannakandidat i sina valtal dyrt och heligt, att han skulle få riksdagen att förbjuda ”den där kvinnans” –dvs Selma Lagerlöfs - bok i skolorna. Han blev mycket riktigt vald på det programmet. Någon tid därefter stod i den frireligiösa ortstidningen en annons om ett protestmöte, som ”om Gud vill” skulle hållas i missionshuset ”mot gudlös och lögnaktig läsning i våra skolor”.
Mötet fick ett stormigt förlopp. Det började med ett långt anförande av en medlem i missionsföreningen, vilken upplyste att Luther och Gustav Vasa hade infört kristendomen, men nu hade lögnen och hedendomen åter stuckit upp sitt ormhuvud, smittat skollärarna och genom dem vunnit insteg i skolorna. Han frågade de närvarande om de trodde, att det var sant att”den der lelle Nils Holgersson blev förgjord te en tomte”.
Hela publiken ropade ivrigt och allvarligt nej. Talaren meddelade vidare, att hans dotter i skolbiblioteket fått låna en bok, som hette Gösta Berling, och på en sida i den boken hade han hittat en lång rad svärord.. Han hade rivit ut bladet och kastat det i spisen, ”för att ingen mer barnasjäl skulle bli förgiftad”
Mötet slutade – enligt referatet - med att ”skolans förståndiga överlärare reste sig och stillsamt lovade framföra missionsföreningens protest till allmänna folkskollärareföreningen och till tidningarna. Han lovade också att till författarinnan framföra en vädjan att hon måtte låta Nils Holgersson flyga på gåsen i naturlig storlek, så att ingen skulle känna sig stött över över att han blev förvandlad till en tomte. Då blevo gubbarna ängsliga, ty de ville inte gärna med sitt möte figurera i huvudstadspressen och protesten rann ut i sanden”.
Fröken Carlsson berättar också om protester mot Nils Holgersson på andra håll. Ur en skånetidning från 1907 citerar hon ett referat från ett skolrådssammanträde, vid vilket kyrkoherden i socknen ur Nils Holgersson föredrog ett upprörande kapitel, som handlade om hur det gick till när vår Herre och Sancte Per skapade Småland och Skåne. ”Skolrådet beslöt därpå, att den fördärvbringande och osannfärdiga boken, författad av ”en viss Selma Lagerlöf”, skulle förbjudas i skolan.