Bjäre som jag ser det...

... fortsättning


Bildnummer:KE05147

Har passerar kyrkstigen en stengärdsgård. Några flata stenblock bildar en trappa över gärdsgården. På dessa stenar har bybor från Glimminge, Lillaryd, Mäsinge, Ramsjö Slättaröd och andra byar väster om kyrkan trampat under århundraden.

Bildnummer:KE05234

Från Påarp kan vi följa den gamla kyrkvägen som leder till V. Karup och dess kyrka. Här i vårens tid har den gamla vägen fått en vacker inramning av blommande slånbuskar.

Bildnummer:KE03979

Den gamla kyrkvägen har numera blivit en utmärkt cykelled. Påarps kyrkväg.

Bildnummer:KE00020

Påarps kyrkväg. Här vandrade byborna i Påarps omgivningar varje söndag till kyrkan i V. Karup. Några åkte hästskjuts.