Bjäre som jag ser det...

... fortsättning

Det var mot denna bakgrund, som idén föddes - under ett samtal med en av Bjäres företagsledare: - Varför inte intervjua några av dessa kända personer och samla deras hyllningar till Bjäre i en bok! Det skulle kunna bli en mäktig hyllningskör. Jag tände genast på idén. Arbetet började. Alla tillfrågade har ställt sig positiva. Kända personer inom näringsliv och samhälle, idrott och kultur har intervjuats. Alla har under intervjuerna stämt in i lovsången… Det blev som jag förväntade mig – en mäktig kör! Ett problem återstår för att det hela skall bli en bok: ekonomin. Min ambition är att det skall bli en värdig ”ram” kring alla dessa intervjuer. Det är de intervjuade värda. Den ramen består av bjärebygden – d.v.s. föremålet för hyllningarna. M.a.o.: Det skall bli en bok med ett högklassigt innehåll och med en aptitretande utformning. Detta innebär, att bokproduktionen kommer att kosta. Mer än vad försäljningen av boken kan beräknas ge. Kort sagt. Det behövs sponsring. Naturligt nog har det inte varit möjligt att i förväg uppvakta någon om sponsring. Inte förrän nu har jag ju haft en produkt att visa upp. Eftersom jag under arbetets gång har haft den självklara principen att inte prata finansiering med dem jag intervjuar, är det först nu som arbetet med att hitta formen för finansiering av projektet har kunnat påbörjas. Eftersom projektet bör vara av stort intresse för alla som vill se en positiv utveckling av bygden ser jag nu fram mot ett gensvar från flera olika håll. Det är detta gensvar, som kommer att avgöra om projektet kan genomföras.