Bjäre som jag ser det...

... fortsättning

I december 2015 kommer tunnlarna genom Hallandsås att invigas. Det innebär att den järnväg, som under 130 år har slingrat sig över Hallandsås, kan förpassas till historien. Därmed avslutas en problemfylld – och till sist dramatisk – epok i vår järnvägshistoria. Det var 1885 som Skåne-Hallands Jernväg, som omfattade sträckan Helsingborg-Halmstad, under stor pompa kunde invigas.
Det skedde efter åratal av slitningar och debatter om bansträckning, placering av stationer mm. Om tillkomsten av banan över Hallandsås var fylld av problem och bekymmer, blev fortsättningen långt ifrån problemfri. De branta lutningarna på åsens sluttningar skapade problem, liksom snön på vintern och löven på hösten.
Bortåt ett århundrade efter invigningen dök tankar upp om en helt ny lösning på ås-problemen: Tunnel GENOM åsen. 1992 hade tankarna omvandlats till beslut. Man var redo att påbörja arbetet. Den väldiga tunnelborrmaskinen Hallbor stod klar och väntade vid den norra sluttningen och den tänkta tunnelöppningen. Optimismen var stor. Om ”några få år” skulle allt vara klart.
Vi som har facit vet, att verkligheten blev en annan…. Nu har det gått 23 år. Tunneln är i klar. Rättare sagt: Tunnlarna. (Det rör sig ju om dubbelspår.) Endast intrimning av systemen återstår. Invigningen kan ske i december.
Därmed har Västkustbanan blivit av med ett av sina delproblem. Kanske det värsta. Kapaciteten på Västkustbanan kan öka från fyra tåg per timma till 24 tåg!!

Den dramatiska historien och epoken järnväg över Hallandsås har blivit bok: ”På räls över Hallandsås under 130”.
I boken får vi följa dramatiken och meningsmotsättningarna när det gällde sträckningen av banan och placeringen av stationerna. Vi får uppleva hur helt nya stationssamhällen växte upp och blomstrande. Vi får uppleva vad järnvägen betydde för bygdens folk och för näringslivets möjligheter att frakta varor såväl till som från våra trakter.

De 130 åren avslutas med det stora drama som den svenska mediakåren döpte till Tunnelskandalen. Båstads kommun och bjärehalvöns producenter drabbades hårt av det inträffade. Det är därför naturligt att även denna del av järnvägshistorien ägnas uppmärksamhet i boken. Redan nu har den kommande boken mötts av ett enastående stort intresse. Det finns många järnvägsentusiaster i Sverige. Många är knutna till lokala föreningar kring järnvägsmuseer och/eller lokala banor.

Floran med tidningar i ämnet järnväg är rik. Här är några exempel: Spåret, Sidospår, Klart spår, Järnvägsnytt, Skånska Järnvägar, Spårstumpen, Rälsbiten, Gurklisten, Ånghwisslan, Ångvagnen, Karven, Axel, Tågsommar. Alla dessa tidningar och föreningar är nu informerade om boken ”På räls…”. Dessa kommer att informera sina medlemmarna och läsekrets.

Boken kommer att kosta 350 kr. Den kommer att finnas att köpa i bokhandel och på vissa andra säljställen i Bjäre. Boken kan även köpas direkt från Bjäreförlaget på Hallavaravägen 102 i Båstad. Vid köp direkt hos Bjäreförlaget kan köparen tillgodogöra sig rabatt vid samtidigt inköp av flera ex. För ytterligare info kontakta Kalle Eriksson.