Bjäre som jag ser det...

... fortsättning

Bland dem som hörde av sig var en ättling till Sante, nämligen Ingmar Nilsson i Varan. Tillsammans med sin fru, Inger, har han kunnat lämna komplett information om samtliga personer på bilden. Ingmar, vars morfar var bror till Sante Gudmundsson – och som är med på nämnda bild - kunde också komplettera skildringen av röglingen. Som barn var han ofta med uppe på Åsen och kunde då se, hur arbetet gick till. Långt senare fick han vid ett tillfälle återvända för att se arbetet med den vuxnes ögon. Vid det laget – 1950-talet - hade den egentliga torvbrytningseran upphört.
Sante Gudmundsson bodde som barn på en gård i Karstorp i Förslöv. Det var på utmarkerna till denna gård – uppe på Åsen – som torvbrytningen skedde. I korthet gick arbetet till ungefär så här: Ytlagret, bestående av gräs, diverse ris mm., skalades bort så att man kunde komma åt den underliggande torven. Med hjälp av en s.k. torvspade skar man loss bitar av torv. Dessa lades i en särskild sorts högar – ”kuringar” – för att torka. Torvstyckena, i regel stora som tegelstenar - eller lite mer – skulle sedan vändas några gånger för att påskynda torkningen. Efter några dagar var torven klar att hämtas. Det skedde med häst och vagn. Sedan lagrades torven i något uthus hemma på gården.
Familjen Gudmundsson i Karstorp röglade torv enbart för eget bruk. I begreppet ”eget bruk” ingick även den torv, som enligt undantagskontraktet skulle levereras till undantaget. Torven användes som bränsle. Det var framför allt om man vintertid ville hålla fyr i spisen hela natten, som torven var särskild användbar. Man packade spisen full med torv, som sedan glödde sakta och höll sig till morgonen. Torvbrytningen på Åsens sydsida pågick under den första hälften av 1900-talet. Vad innebär då själva ordet ”rögling”? Är det en beteckning på verksamheten som helhet, eller är det möjligen ett särskilt moment som avses. I Sante Gudmundssons skrifter ges inget svar och Ingmar Nilsson vågar inte heller ge sig på någon specifik ordförklaring.
Kanske kan någon av hemsidans läsare?