Bjäre som jag ser det...

... fortsättning

Med outtröttlig energi skapade han här steg för steg Norrvikens Trädgårdar Svårigheterna var många och stora men verket fortskred i etapper . Han var en nyskapare inom såväl fruktodling som allmän trädgårdskonst. Han fick många erkännanden från såväl nationell som internationell nivå. Under ett tiotal år föreläste han vid konstakademin i Stockholm i arkitektur och natur, För eleverna ingick vistelse i Norrvikens Trädgårdar. RA ville på de historiska stilarnas grund förenkla och förnya anläggande av trädgård Han ville ta vara på landskapets alla skönhetsvärden i sikter och perspektiv i växlingen mellan skuggor och dagrar. Genom sina insatser har han medverkat till att trädgårdskonsten betraktas som fullt jämförbara med andra konstarter. Han kallades ofta trädgårdskonstnär År 1942 överlät han sin stora skapelse till Rederi AB Nordstiernan.

Som konsulterande trädgårdsarkitekt har han också varit verksam i Tyskland, Finland Danmark och Norge. Abelin stod som ägare till trädgårdarna till 1941 då han sålde anläggningen till Rederi AB Nordstiernan i Stockholm.

Arbetet med att från ingenting skapa denna fina anläggning påbörjades i en tid då intresset för trädgårdskonst var litet. Om denna oförståelse skrev Rudolf Abelin själv i en av sina skrifter: ”De stackars människor som vilja specialisera sig på denna sköna men svåra konst som vilja driva trädgårdsanläggningen som sitt livsmål går därför brödlösa och oförstådda även om konstens verkliga gnista och djupaste ärlighet leda dem”.

I samma skrift, Norrvikens Trädgårdars årsskift 1945, skriver han:
”Trädgårdsanläggaren måste känna sitt material, inte endast som det är, just då han gräver ner det i en viss jordmån utan också hurudant det blir om fem, tio, ja kanske hundra år på den platsen…Han måste med målarens ögon kunna fatta och nybilda perspektiv...”