Bjäre som jag ser det...

... fortsättning

 

Backahill AB:
Vi värnar om bjärebygden.
Därför stöder vi detta bokprojekt.

Backahill AB i Ängelholm är ett av de företag som genom förhandsbeställning av böcker har medverkat till att utgivningen av boken Bjärebor berättar om Bjäre har blivit möjlig. Om anledningen till att Backahill ger sitt stöd till projektet säger min kontaktperson inom företaget , Svante Paulsson, som inom Backahill AB är ansvarig för projekt och utveckling:

- Vi stödjer detta bokprojekt för att vi värnar om bjärehalvön. Vi tycker att bjärebygdens historia är spännande och väl värd att dokumentera. Det är viktigt att kommande generationer kan ta del av den utveckling, som lett fram till det Bjäre som vi upplever idag – och som vi nu gärna vill vara med och vidareutveckla.

Anders Nelson, företagets VD, formulerar i tryck företagets lokala engagemang så här bl.a.:

I Bjäre har folk livnärt sig på fiske och jordbruk i åtskilliga generationer. Här finns en djupt rotad känsla för kulturarvet. Vi i Backahill AB är djupt rotade i denna bygd. Det är här vi har vårt hjärta. Den lokala förankringen och viljan att vara delaktiga är viktig för oss.

”Sparbanken Öresund vill stödja Kalle Erikssons arbete”

- Vi på Sparbanken Öresund har valt att stöja Kalle Erikssons fortsatta arbete med att dokumentera Bjäre historia genom att köpa sammanlagt 50 ex. av Kalles tidigare utgivna böcker. Vårt syfte med stödet är att dels dela ut böckerna till de av våra kunder, som är intresserade av Bjäre historia, men självklart även för att underlätta för Kalle i hans nya bokprojekt. Vi på Sparbanken Öresund vill gärna vara med och bidra till att Bjäre historia dokumenteras för nuvarande och kommande generationer.
Vi i Bjäreförlaget vill förstås tacka för detta stöd.

Tack till Mats Paulssons Stiftelse

Ett avgörande stöd som gjorde det möjligt för mig att utge boken Bjärebor berättar om Bjäre var det stöd som vi erhöll från Mats Paulsson Stiftelse. Mats Paulsson har som bekant i olika sammanhang visat att han är djupt förankrad i bjärebygden att han på olika sätt vill göra en insats för den. Nu fick vi ett nytt bevis på hans intresse för sin bygd I den stiftelse som bär Mats Paulssons namn finns som en punkt i stadgarnas ändamålsparagraf som anknyter till kultursektorn: Främja konstnärliga eller därmed jämförliga kulturella ändamål.
Vårt varma tack till Mats Paulsson och hans Stiftelse.

Båstads kommun, kulturavdelningen

Kulturavdelningen inom Båstads kommun har uttryckt sin uppskattning av vårt dokumentationsarbete. Som ett bevis på detta tack har man inköpt ett antal böcker som nu blir till nytta och glädje bl. a. i skolorna. Vissa böcker kommer att användas som tack-gåvor i olika kultursammanhang.

Båstad Rör
anser att vårt arbete med att dokumentera vår egen historia är viktig. Därför har företaget gjort ett inköp av böcker för att kunna delas ut till såväl kunder som personal. Det har inneburit ett värdefullt stöd inför utgivningen av denna bok.