Bjäre som jag ser det...

... fortsättning

I ett nummer av ”Badtidningen för Båstad, Malen och Torekow” från 1934 hittade jag följande notis:
S.M.K. Hälsingborg- Landskrona –avdelning har förlagt sin årligen återkommande stora backtävling till Båstad i stället för, som tidigare varit vanligt, till Ljungbyhed. Tävlingsplatsen är otvivelaktigt väl vad. Vägbanan är fast och fin och ovanligt fri från löst grus, vilket annars brukar vara alltför vanligt i backar. Stigningen är, särskilt i ett par avsnitt, av backen, mycket stark och som det dessutom finnes gott om slingrande kurvor blir det säkert en ”förarbana” som få. Dessutom är loppet kort, endast ca 1500 meter, varför föraren inte pressas så länge som vid de långa krävande tävlingarna. För publiken finns utomordentliga åskådarplatser på olika punkter av banan, då marken stiger som på en amfiteater från vägbanan och på sina ställen kan man samtidigt överblicka en stor del av tävlingssträckan. Signalanordningar med fälttelefon upprättas längs hela banan, så att åskådarna snabbt få reda på resultaten för varje förare vid varje punkt av backen.
Den här artikeln - i kombination med en bild i mitt bildarkiv - lockade mig att försöka ta reda på mer om dessa backtävlingar. Jag lämnade in bilden till vår lokala tidning, där vi efterlyste bjärebornas och andras personliga minnen från dessa tävlingar. Resultatet överträffade alla mina förväntningar . Många hörde av sig. Inte bara bjärebor utan många motorsportintresserade från hela nordvästra Skåne. På det här sättet kom jag i kontakt med en bok, skriven av en som deltagit i en tävling i Nötte. Bokens titel är Bugattibilar, europaresor och flygapparater” Uno Ranch inte bara deltog i Nötte backar. Han satte nytt banrekord! Året var 1931. Ranch företog färden från Göteborg till Båstad i sin tävlingsbil. Så här inleder han sin skildring av gästspelet i Båstad och Nötte backar:
Med franska nummerplåtar och ungdomligt oförstånd kände vi oss som riktiga racerförare under vår färd på de smala och krokiga grusvägarna från Göteborg till Båstad. Undan gick det med vår Bugatti Type 38 A.
Uno Ranch berättar detaljerat om färden till Båstad, där han skulle delta i den backtävling som Helsingborgs Motorklubb anordnade på Nötte backar. Tillsammans med sin kompis, Georg Sylwander, kom han fram till Båstad sent på lördagskvällen. Tävlingen skulle gå av stapeln dagen därpå! På Skånegården, där de tänkt ta in för natten fanns inget rum ledigt. Inte heller på något annat hotell eller pensionat i Båstad. Lösningen fick bli stadshotellet i - Laholm! Någon tid till träningskörning i tävlingsbacken blev det inte.

Nåväl. Söndagen kom. Uno Ranch tog sig till Båstad och startplatsen vid Nötte backar. Med sig i tävlingsbilen hade han sin kompis, Georg Sylwander. En av de svåraste konkurrenterna hette Sigge Storckenfeldt. Också han tävlade med en Bugatti. Han var innehavare av backrekordet i Nötte. Värste konkurrenten ansåg Uno Ranch dock att en annan förare var: ”Slaktaren” från Göteborg. Uno Ranch anlände till startplatsen vid den nedre delen av backen kl 11. Tävlingsledaren beklagade att Uno inte haft möjlighet att delta i gårdagens träningskörning. - Det är inget problem, menade Uno. Det hade regnat före tävlingen, men nu hade det klarnat upp. Trots regnet hade en stor publik mött upp och fyllde nu backarna runt tävlingsbanan.

Start först när högmässan var slut

Tävlingen fick inte börja förrän högmässan i kyrkan i Båstad var slut. Första ekipaget släpptes iväg klockan 13. När Det var dags för Uno Ranch att köra fram sin Bugatti till startlinjen, undrade tävlingsledaren, disponent Ohlsson, om Uno verkligen skulle ha sin passagerare med i bilen under tävlingsloppet??
- Ja, varför inte. Det skadar inte med lite barlast, skrattade Uno.
Så föll startflaggan och ”med ett illvrål rusade Bugattin iväg uppför backen, sprutande sand och stenar efter sig.” Det blev seger för Uno i sin Bugatti. Dessutom blev det nytt backrekord. Inte ens ”Slaktaren” kunde överträffa Unos tid. Inte heller Storckenfeldt. Han vurpade nämligen, dock utan att skada sig allvarligt.Bildnummer:KE10692
Segraren och den nye innehavaren av banrekordet, Uno Ranch , vid sin Bugatti, Type 38 A, efter segern i Nötte backar 1931. Bilden togs av hans passagerare i bilen under tävlingen(!), Georg Sylwander.

Bildnummer:KE10695
Till såväl tävlingsledningens som publikens förvåning hade Uno Ranch en passagarere med sig i bilen(!) under tävlingen. Här poserar passageraren, Georg Sylwander i bilen på toppen av backarna i Nötte. Fotograf är Uno Ranch.

På kvällen var det fest med prisutdelning på Pershög. - En jättetrevlig tillställning med tjusiga människor, skriver Uno Ranch. Arrangör för festen – och tävlingen – var Skånska Automobilklubben.

Jag ville veta lite mera om bjärebornas intresse för den här sortens tävlingar. En bild i mitt bildarkiv blev nyckeln. I samband med att jag i vår lokala tidning efterlyste information i anslutning till bl.a. en bild från just en backtävling i Nötte var det många som hörde av sig. Alla dessa telefonsamtal och brev gav mig åtskilligt med information. En av dem som hörde av sig var Knut strömberg i Förslöv. Han berättade, att han var på plats under en sådan backtävling. Han och någon kamrat tältade vid tävlingsplatsen. Knut kunde berätta, att mycket folk hade kommit för att bevittna dessa fartvidunder. Backarna runt tävlingssträckan var fyllda med folk. Starten skedde ungefär vid järnvägskorsningen. Målet var beläget på toppen av Nötte backar Knut drar sig till minnes, att det inträffade en dödsolycka i samband med träningskörning. Trots detta genomfördes tävlingen.
En annan av mina bekanta, som var på plats under tävlingen i Nötte backar var Sven Svensson i Båstad – Cykel-Sven. Sven berättar, att hans far, Hilmer Svensson, hyrde ut mark till tävlingsarrangörerna, Helsingborgs Motorklubb. Även Sven kunde berätta, att mycket folk hade samlats på olika utsiktspunkter runt banan. Sven minns också, att det förekom tävlingsklass även för motorcykel I den klassen mindes Sven bl.a. en av de tävlande: Åke Rapp, som f.ö. bodde i Torekov. Han hade f.ö. hastighetsrekordet för motorcyklar. Backtävlingarna var ju farttävlingar. Därför var det inte någon helt ofarlig sport. En dödsolycka inträffade vid ett tillfälle, minns Sven. Det var Efon Elvesson, som förolyckades, då hans bil slog emot en stengärdsgård. Att Sven minns detta så väl, berodde på att han och hans far hade talat med Elvesson kvällen före loppet. Sven minns även ett olyckstillbud av helt annat slag. När en av deltagarna rusade motorn kraftigt, lossnade ett svänghjul och flog upp i luften. Som tur var träffades ingen åskådarna av projektilen. En av dem som kontaktade mig med anledningen av min bild i tidningen beskrev en speciell form av backtävling. Den innebar, att varje tävlande körde tävlingssträckan två gånger. Vid andra försöket gällde att pricka tiden från det första åket så nära som möjligt. Den som fick lägst tidsskillnad mellan de båda heaten vann!

Epilog efter 50 år.

Bildnummer:KE10694
50 år efter segern i Nötte Backar 1931 gjorde Uno Ranch en nostalgitripp till Båstad och tävlingsbackarna i Nötte. Nu i en ny Bugatti, Type 44. Här poserar han med sin bil med den välkända vyn från Nötte bakom sig.

Bildnummer:KE10693
Uno Ranch sin Bugatti Type 44 på kvällstur i Göterborg. På bilden är Uno Ranch 84 år! Bilden ur hans bok ”Bugattibilar, Europaresor och flygapparater.

Uno Ranchs intresse för bilar – inte minst Bugatti – höll i sig livet ut. 50 år efter det att han satt sitt rekord i Nötte backar, ville han fira genom att på nytt ta sig till Båstad och prova banan igen. Själv skriver han:
- I åtskilliga år hade jag tänkt, att det förunnas mig att få uppleva 50-årsdagen av den stora segern i Nötte lider söndagen den 19 juli 1931, då skall också den dagen firas på ett värdigt sätt. Vad skulle vara värdigare än att prick 50 år efteråt få köra en Bugattivagn i Nöttebacken?
Ranch försökte att i sin Bugatti ta sig från Göteborg till Båstad på den gamla vägen. Det visade sig snart att de gångna 50 åren hade inneburit alltför stora förändringar avseende såväl vägen som trafiken, och att ta sig till Båstad i tävlingsbilen var inte möjligt. Bilen transporterades i stället med lastbil till Båstad. Väl på Nötte backar kunde han konstatera att även här var det mesta förändrat:
- Av den gamla backen fanns endast en liten stump kvar, vilken nu används som rast- och parkeringsplats. Den är belägen i backens mitt. När man står där och tittar neråt kan man tydligt urskilja några hundra meter av den nu igenvuxna vägbanan, där vi den 19 juli 1931 rusade fram mot rekordet med dånande motorer och tjutande kompressor.

Legendarisk motormänniska.

Uno Ranch föddes i Göteborg 1907. Han fick ett långt och händelsefyllt liv. Mycket kretsade kring bilar, motorcyklar och flygplan. På sin myndighetsdag 1928 startade han företaget Motorfirma Uno Ranch. I det var han samtidigt direktör, mekaniker och springpojke. Han blev svensk representant för Bugatti. Köpte in sitt första exemplar 1931 – lagom till tävlingen i Nötte backar! Som flygare räknas han som svenskt privatflygs grand old man. Flygintresset hade väckts då han som 6-åring fick se den legendariske Carl Cederström göra en uppvisning. Han lärde sig flyga långt innan han blev myndig och därmed kunde kvittera ut sitt flygcertifikat. Uno Ranch avled midsommarafton 1999, 91 år gammal.

Bilderna med Uno Ranch är hämtade ur hans bok ”Bugattibilar, europaresor och flygapparater”.