Bjäre som jag ser det...

... fortsättning


Vår Bjäre historia i bild

skildrar Bjäre under den tid som kameran har funnits. Det innebär ca 150 år. Boken är en hyllning till bygden – dess natur, kulturlandskap och dess invånare. Bilderna och texterna ger oss en föreställning om de omvälvande förändringar som skett i Bjäre under denna tidsperiod. Vi får inblickar i olika verksamhetsområden, jordbruk, byggverksamhet, sjöfart, handel, turism, vägarnas utveckling mm. Ett genomgående tema är den förändring av levnadsförhållanden, som skett under denna tid. Vi möter människorna i såväl vardagens arbete, som i familjelivet, i skolan, föreningen etc.

Bildnummer:Var_bjare_historia_i_bild_framsidaBildnummer:Var_bjare_historia_i_bild_baksida

Ordet Vår i bokens titel vill understryka, att många har medverkat med faktauppgifter, bilder och annat material. Ett varmt tack! Det faktum att upplagan den gången är så liten har gjort, att många har skickat in beställningar redan innan boken utkommit! Dessa kan förstås vara lugna. Böckerna har lagts undan.
Några har redan hunnit läsa boken. En av dessa skrev i ett tackbrev bl.a. följande:
”Efter att ha läst boken och studerat de många intressanta bilderna tycker mig ha kommit bjärebygdens själ närmre”

En finare recension har jag svårt att tänka mig!!
En annan person uttryckte sin tacksamhet med bl.a. dessa ord:
”De gamla bilderna är som titthål in i en svunnen tid. Genom att titthålen i denna bok är så många får man en god bild hur man hade det här i Bjäre förr”.

Priser. Rabatter mm.

Boken kostar 350 kr.
Många vill köpa flera ex. sDen som samtidigt köper mer än en bok erhåller rabatt. Ju fler ex desto högra rabattsats.
På samma sätt erbjudes rabattförmåner till föreningar och företag, som vill inköpa flera ex. för att ha som bl.a. gåvoex., i samband med avtackningar, hyllningar, tävlingar etc.
Av tidigare böcker – Bilder av ett sekel i Bjäre samt Så blev Båstad tennis – finns ett fåtal ex kvar. Vid köp av den nya boken erbjuds omfattande rabatter vid samtidigt köp av de tidigare.
För att komma i åtnjutande av dessa rabattförmåner måste köpet förstås göras direkt genom Bjäreförlaget, Hallavaravägen 102, Båstad. Tel.: 0431-365 332 E-mejl: kalle@bjarenet.com
Boken kan hämtas direkt hos författaren, Hallavaravägen 102. Önskas boken skickad med posten tillkommer porto.

Kolla på bloggen var boken kan köpas.

Inom kort kommer boken att finnas tillgänglig i handeln. Kolla hemsidan under rubriken Blogg. Där får du veta mer om var boken kan köpas.